De rijzende (opgaande) Zon

Kunstenares: Luisa Perienes.

Sommige vrouwelijke figuren en elementen die verbonden zijn met de zee zijn gebeeldhouwd door de handen van Luisa Perienes, die in menselijke staat de bron voor haar kunst is. “De beeldhouwer heeft te tekenen en te ontwerpen”, zegt Luisa Perienes, die steen als grondstof voor haar werk koos “De steen heeft het grote voordeel dat ze resistent is”. Maar, ‘het is een uiterst pijnlijk proces’ ruwe steen met de hand bewerken. Van alle werken die ze heeft gemaakt, is er een, een buste die ze nooit zal verkopen. Zoals voor alle ander sculpturen, is er een onthechting.

p1360553

Het kunstwerk. “De maan” is van Luisa Perienes en bevindt zich in de tuin van Diana in Portugal.

 

Kunstwerk: De rijzende (opgaande) Zon.

De Portugese kunstenares Luisa Perienes was op uitnodiging van de winkeliersvereniging een maand lang in IJsselmonde. Deze uitnodiging had te maken met het 12.5 jarige bestaan van het winkelcentrum Groot IJsselmonde (Keizerswaard). De winkeliersvereniging organiseerde een Portugese feestweek, van 28 augustus tot en met 5 september 1981. Luisa Perienes (25) maakte ter gelegenheid van dit koperen jubileum een marmeren kunstwerk.

Midden in het winkelcentrum op verschillende plaatsen zal de kunstenares aan het kunstwerk werken. De Portugese spreekt Engels en Frans en ze houd van een praatje. In Portugal voorziet ze in haar levensonderhoud door tekenles te geven.

De ervaringen in IJsselmonde die Luisa Perienes heeft opgedaan, zijn voor haar allerminst plezierig geweest. Het verplaatsen en keren van het kunstwerk, gebeurde zonder haar aanwezigheid en iedere keer was het kunstwerk beschadigd. Ook de intermedia (twee personen) kenmerkten zich door plagerij, snobisme en degenererende opmerkingen, over de werkwijze en werktijden. Haar afscheid van IJsselmonde was voor haar een grote opluchting en maakt de indruk van een vlucht.

In het wijkgebouw “De Klimmende Bever” werd een expositie gehouden door een collega kunstenaar en landgenoot Luisa Cipriano.

Op vrijdag 25-09-1981 is de steen rechtop gezet en uitgepakt. De zalmkleurige steen woog 1800 kilo en het kunstwerk had de naam “De Rijzende (opgaande) Zon”.

Het kunstwerk werd aangeboden op 19 september aan de Deelgemeente IJsselmonde, aan de voorzitter van de deelraad de heer P. Th. Biersma. De winkeliers vereniging en de Portugese luchtvaart maatschappij T.A.P. hebben het financieel mogelijk gemaakt.

Op 23-11-1981 heeft de heer de Jong, van de Ned. Middenstandsbank telefonisch de mededeling gedaan dat ter plaatsen een klein plantsoen wordt aangelegd, waarna het kunstwerk wordt aangeboden aan de deelgemeente IJsselmonde.

 

Bericht in de Hvv 17-07-1982.

Grafzerk tussen afrikaantjes.

“Het gaat mij niet om de plek als zodanig,”zegt Guus Groenendijk, beeldend kunstenaar en inwoner van IJsselmonde. Guus is zeer verontwaardig over de manier waarop er in IJsselmonde met het kunstwerk van de Portugese kunstenares Luisa Pereines is omgesprongen. Eerst heeft het werk een jaar voor oud vuil ergens aan de ketting gelegen. Vervolgens kwam het terecht in het winkelcentrum IJsselmonde. Op zich is die plek niet slecht, al zijn er andere mogelijkheden. Maar het werk is ondeskundig neergezet. Nu ligt het achterloos neergekwakt.

Tot op heden is er niets aan de situatie veranderd.

 

Diversen (kunst)  Diversen (kunst) Diversen (kunst) Diversen (kunst)

Afbeeldingen: Copyright F.S. v.d. Graaff.

Nieuws

Wordt verwacht:

Onderzoek naar de historie van de IJsclub THIALF.