Timmer- en aannemingsbedrijf van Driel

Timmer- en aannemingsbedrijf van Driel

Pleun van Driel werd op 4 september 1852 in IJsselmonde geboren. Hij vestigende zich op 13 mei 1878 in het pand nr. C23 als smid. Dit perceel heeft in de loop der tijd de volgende benamingen gekregen: Oostpolderdijk C21, Dorpstraat C21 en Bovenstraat 204.

Pleun van Driel was getrouwd met Pietje de Waard, zijn tweede huwelijk. Uit dit huwelijk wordt o.a. geboren Hendrik van Driel op 24 januari 1887 in IJsselmonde. Hendrik was getrouwd met Jannetje Stolk. Uit dit huwelijk wordt o.a. geboren Pleun van Driel, op 10 augustus 1918.

Hendrik en zijn broer Johannes van Driel starten een Timmer- en aannemingsbedrijf op 1 januari 1923  met een kapitaal van f. 3500,00. Op 15 januari 1926 vragen zij een Hinderwetvergunning aan voor de timmermanswerkplaats. Zij willen houtbewerkingsmachines met een elektromotor plaatsen. De vergunning wordt verleend onder voorwaarde dat bij het in werking zijn geen trillingen buiten het terrein worden waargenomen. Er werken in 1926, vijf mannen boven de 18 jaar en één jonger dan 18 jaar in het bedrijf. Na het behalen van het diploma MTS bouwkunde, gaat Pleun van Driel in het bedrijf van zijn vader werken. Op 30 september 1955 wordt de v.o.f. “H. van Driel en Zn” opgericht, Bovenstraat 204 te IJsselmonde. Hendrik van Driel en Pleun van Driel (Timmerman en Aannemer). Op dat moment houdt “Gebr. H. en J. van Driel” op te bestaan.

 Timmer & Aannemingsbedrijf

Het pand aan de Bovenstraat 204 moet wijken voor de bouw van de Van Brienenoorbrug. Op 21 juli 1961 wordt de melkfabriek “Sterovita” aan de Bovenstraat 250 aangekocht.

De v.o.f. wordt op 1 mei 1966 omgezet in de “N.V. Bouw- en Aannemingsbedrijf H. van Driel en Zn”. Tegelijkertijd treedt de heer H. van Driel uit de zaak. Op dat moment staat het pand aan de Bovenstraat 250 te boek voor een waarde van f. 65.000,00. Het wagenpark heeft een waarde van ongeveer f. 40.000,00, inclusief een solex ter waarde van f. 50,00.

De N.V. wordt op 24 januari 1972 omgezet in een B.V.. De vennootschap heeft ten doelstelling het aannemen en uitvoeren van werken, het verhandelen en exploiteren van bouwmaterieel en bouwmaterialen. Tot midden jaren 50 voert het bedrijf uitsluitend timmerwerkzaamheden uit.

In 1955 wordt een begin gemaakt met de montage van betonnen elementen zoals abri’s, kolenbunkers en keerwanden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Kemper Beton. In 1960 is er 20 man personeel, verdeeld over timmerwerk en betonmotage. Grote opdrachtgever op timmergebied was in die tijd het Stadion Feyenoord.

In het begin van de jaren 60 breiden de activiteiten in de betonmontage zich sterk uit, dat er een hooftuitvoerder moest worden aangenomen. Dit werd de heer Slob. Vanwege deze uitbreiding komt er naast de werkplaats een aparte kantoorruimte. Als eerste administratieve medewerkster wordt Nel van Driel de dochter van Pleun van Driel aangesteld.

Naast werkzaamheden in Nederland wordt in de zomer van 1961 het eerst buitenlandse werk uitgevoerd N.L. te Mersch in Luxemburg. Daarna volgen o.a. Universiteit Leuven, Makro Hamburg, Frankfurt en parkeergarage Parijs.

Laatstgenoemde werk is het eerst buitenlandse werk geweest van de huidige directeur/eigenaar Henk van Driel, zoon van Pleun van Driel. Hij trad in dienst bij het bedrijf. Op 1 januari 1989 heeft hij het bedrijf van zijn vader overgenomen.

Later heeft Mammoet Betonmontage B.V. in Etten-Leur het bedrijf overgenomen.

 

1351-001a Timmer & Aannemingsbedrijf
 Timmer & Aannemingsbedrijf  Timmer & Aannemingsbedrijf  Timmer & Aannemingsbedrijf

 

 

 

Nieuws

Wordt verwacht:

Onderzoek naar de historie van de IJsclub THIALF.