industrieel erfgoed

Onder industrieel erfgoed wordt verstaan: de voortbrengselen van de mens ten behoeve van de dagelijkse arbeid, denk aan: fabrieksgebouwen, bruggen, sluizen, molens, boortorens en dergelijke – en in globo alle materiële sporen van de industriële maatschappij.
Deze culturele uitingen worden steeds in hun voortbestaan bedreigd wanneer zij van hun oorspronkelijke functie ‘ontheven’ zijn. Het gaat hier vaak om sporen uit een andere tijd die door hun eenmaligheid het behouden waard zijn omdat zij een goed beeld geven van hoe men de dingen vroeger aanpakte.

Nieuws

Wordt verwacht:

Onderzoek naar de historie van de IJsclub THIALF.