Architectonische gebouwen

In IJsselmonde staan verschillende moderne architectonische gebouwen, die het aanzien goed waard zijn. ‘Moderne architectuur’ is een breed en subjectief begrip, dat zowel wordt toegepast om de architectuur van de Moderne Beweging mee aan te duiden, alswel hedendaagse gebouwen die soortgelijke kenmerken dragen. Doorgaans kenmerkt moderne architectuur zich door een rechtlijnige en ruimtelijke vormgeving zonder ornamentatie.

Aan het begin van de 20e eeuw ontwikkelde zich een fundamenteel nieuwe architectuurstroming die brak met alle tradities. Deze radicale vernieuwing wordt algemeen aangeduid met de term Moderne Beweging. In het Duitstalige gebied en in Nederland kwam deze beweging tot stand onder de naam Nieuwe Bouwen of Nieuwe Zakelijkheid. In de Verenigde Staten werd in 1932 de overkoepelende term Internationale Stijl in het leven geroepen.

  • De Kreilerburcht:                                                                                                         Kreilerburcht is ontworpen als ”groepswonen voor ouderen” met gemeenschappelijke voorzieningen.

Lees verder

Nieuws

Wordt verwacht:

Onderzoek naar de historie van de IJsclub THIALF.