De Kracht van het verleden 

Erfgoed is identiteit  

Het monumentale pand waar uw vader werkte, het vertrouwde stadsgezicht, beeldbepalende kerken, fabrieken, scholen en parken. Het zijn de bakens die ons vertellen dat we thuis zijn. Mensen ontlenen een belangrijk gevoel van identiteit aan het verleden. Onze tradities, gewoonte en gebruiken zijn daarbij van grote waarde. Samen met de archeologie en het erfgoed in de schatkamers van archieven en musea, vertegenwoordigen zij een groot maatschappelijk kapitaal. Het cultureel erfgoed is de trots van elke inwoner van stad of dorp.

Economische factor van belang

Erfgoed trek mensen aan

Cultureel erfgoed vergroot de vitaliteit van de steden en is een belangrijke aanjager voor de lokale economie. Een mooi gerestaureerde binnenstad geeft een exstra dimensie aan winkel- en horecabezoek. De gebieden rondom een monumentaal park zijn gewilde vestigingslocaties voor kleinere dienstverleners. Ook industrieel erfgoed oefent een grote aantrekkingskracht uit, zeker op de creatieve sector. En een gericht herstel van het cultuurlandschap zorgt voor meer recreatie, toerisme en nieuwe banen. Cultuurhistorie is een grote werkgever.

Juist nú belangrijk   

Inverteren in aantrekkingskracht

De komende jaren is het van extra belangrijk om aantrekkelijk te blijven voor burgers en bedrijven. Behoud van sociale samenhang en de creatie van werkgelegenheid, zullen meer dan ooit belangrijke doelen van gemeentelijk beleid zijn. Cultureel erfgoed kan hier op verschillende manieren een belangrijke bijdrage leveren. Zo zorgen de restauratie en herbestemming van historische gebouwen voor werkgelegenheid en brengen ze oud kapitaal weer in omloop, tegen relatief geringe investeringen. En, last but not least: een gedeeld verleden zorgt ervoor dat burgers zich meer verbonden voelen met elkaar, dankzij een duidelijke en herkenbare eigen plek in een woelige wereld. Bijzondere aandacht voor cultureel erfgoed is dan ook in elk opzicht een duurzame investering.

Goed nieuws: het is er al

Klaar voor gebruik

Het goede nieuws van erfgoed is: het is er al. Het hoeft niet opnieuw gemaakt te worden. Elke gemeente heeft het. Opgeslagen in de gebouwen, verhalen, archieven, musea en zelfs in de bodem onder uw gemeente ligt een schat aan materiaal te wachten. het moet vooral de ruimte krijgen om zich te tonen.

 

Nieuws
Lichtkunstwerk Koninginnewegtunnel langste tijd gehad? --------------------------------------------------------------------------- SCHABOTGROEP EXPOSEERT De Chabotgroep is een vereniging van schilder en tekenamateurs en bestaat alweer 25 jaar. Dit is heel gezellig gevierd in het eigen atelier aan de Kasteelweg 41 in Oud-IJsselmonde. Maar dat is nog niet alles! In samenwerking met Pameijer Kreileroord en het Streekarchief IJsselmonde gaan organiseert de Chabotgroep een expositie. De opening zal plaats vinden op 3 maart om 14.00 uur bij ”Pameijer Kreileroord”, Kreileroord 222. Onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank, wat door de Pameijer Stichting wordt aangeboden, kunt u de expositie ongeveer 6 weken lang dagelijks bewonderen. Op zaterdag en zondagmorgen is de Stichting gesloten. U kunt dan alleen 's middags terecht. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Zie www.chabotgroep.nl voor meer informatie. ----------------------------------------------------------------------------------------------